Publications by the researcher in collaboration with Jon Ander González (1)

2022

  1. Euskararen erabilera Eusko Legebiltzarreko debateetan (2012-2020)

    Mediatika: cuadernos de medios de comunicación, Núm. 19, pp. 163-178