Publications by the researcher in collaboration with KRISTINA BILBAO HERNANDEZ (1)

2022

  1. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez)

    Papers on Basque linguistics in honour of Jon Franco (Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua), pp. 127-146