Publications by the researcher in collaboration with Itziar Orbegozo Arrizabalaga (3)

2020

  1. Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz

    Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 115-134

2018

  1. Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera

    Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral: Vigo, 13-15 de xuño de 2018

2017

  1. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak

    Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 49, Núm. 123, pp. 7-28