Publications (20) JOSE MARIA ARRIOLA EGURROLA publications

2020

 1. Hizkuntza-teknologiak hizkuntzen ikas-irakaskuntzan: zenbat aukera, hainbat erronka

  Hizpide: helduen euskalduntzearen aldizkaria, Año 38, Núm. 95

 2. Testu-corpusen informazio morfosintaktikoaren etiketatze automatikoa hizkuntz ezagutzan: zenbait arazo, hainbat erronka

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 15-30

2017

 1. Building the Gold Standard for the Surface Syntax of Basque

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 58, pp. 125-132

2015

 1. Euskal Hiztegia prozesamendurako baliabide gisa

  Ibon Sarasola, gorazarre: homenatge, homenage (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 95-106

2014

 1. Birformulatzaile laburbiltzaileen balio diskurtsiboen azterketa corpusean oinarrituta

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 46, Núm. 118, pp. 339-358

2013

 1. Reusing the CG-2 Grammar for Processing Basque Complex Postpositions

  XXIX Congreso de la Sociedad Española de Procesamiento de Lenguaje Natural: SEPLN 2013

 2. Reutilización del Treebank de Dependencias del Euskera para la Construcción del Gold Standard de la Sintaxis Superficial

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 51, pp. 83-90

2008

 1. Analysis of Noun-Noun sequences: a rule based approach

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 41, pp. 13-19

 2. Theoretical and methodological issues of tagging noun phrases structures following dependency grammar formalism

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 57-70

2006

 1. Sintaxi partziala

  Andolin gogoan: essays in honour of professor Eguzkitza (Servicio de Publicaciones), pp. 31-49

2004

 1. Automatic extraction of verb paterns from Hauta-lanerako euskal hiztegia

  Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque (Bilbao : Universidad del País Vasco), pp. 127-146

2003

 1. Desanbiguazio morfologikoa, azterketa sintaktikoaren lehen urratsak eta aplikazioak murriztapen gramatikaren eredu konputazionala jarraituz

  Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian (I-II) (Euskaltzaindia), pp. 3-35

2002

 1. Construcción de un corpus etiquetado sintácticamente para el euskera

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 29, pp. 5-11

2001

 1. Hizkuntza-Teknologiak: I+Grako garrantzia, emaitzak eta beharrak

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 2, pp. 86-93

1998

 1. Extracción de relaciones semánticas mediante una gramática de restricciones

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 23, pp. 90-96

1997

 1. TEI: testu-kodeketarako gidalerroak

  Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 7, pp. 121-139

1996

 1. "Hauta-lanerako Euskal Hiztegia"-ren analisi erdiautomatikoa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 30, Núm. 2, pp. 621-630

 2. A corpus based morphological disambiguation tool for Basque

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 19, pp. 41-50

1995

 1. Análisis automático del diccionario Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 17, pp. 173-181