Thesis

  1. Herpes genitalaren ikerketa epidemiologiko, kliniko eta mikrobiologikoa Bilbo hirian 2017

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea