Field of knowledge: Artes y Humanidades

Area: Research and Evaluation Methods in Education

Doctor by the Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea with the thesis Hizkuntza gutxituen jarraipena, ordezkapena eta indarberritzea neurtzeko demolinguistikazko tresna metodologikoak garatzen. Euskal Herrirako aplikazio praktikoa 2023. Supervised by Dr. Patxi Juaristi Larrinaga, Dr. Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arriba.