Publications by the researcher in collaboration with JOSEBA FERNANDEZ DE LANDA AGUIRRE (6)

2021

  1. Euskarazko on-line artikuluetan aipatutako izendun entitate nabarmenen identifikazioa denbora errealean

    Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 40, pp. 315-328

  2. Social analysis of young Basque-speaking communities in twitter

    Journal of Multilingual and Multicultural Development

  3. VaxxStance@IberLEF 2021:: Overview of the Task on Going Beyond Text in Cross-Lingual Stance Detection

    Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 67, pp. 173-181