Publications by the researcher in collaboration with JUAN LUIS OSA AMILIBIA (5)

2018

  1. Experiments of conditioned reinforcement learning in continuous space control tasks

    Neurocomputing, Vol. 271, pp. 38-47

  2. Future of the discrete element method in the modelling of grinding wheels

    Engineering Computations (Swansea, Wales), Vol. 35, Núm. 6, pp. 2255-2271

  3. Harriaren egituraren zenbakizko eredua artezketan

    Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 1, pp. 173-189