Publications in collaboration with researchers from Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2)

2015

  1. Human basal tear peptidome characterization by CID, HCD, and ETD followed by in silico and in vitro analyses for antimicrobial peptide identification

    Journal of Proteome Research, Vol. 14, Núm. 6, pp. 2649-2658

  2. Masa-espektrometriaren bidezko giza-malkotako peptidoen analisia eta peptido antimikrobiarren identifikazioa

    I. IkergazteNazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu-bilduma: 2015eko maiatzaren 13, 14 eta 15a. Durango, Euskal Herria