Lapurdi itsas hegiko euskara: hiru ezaugarri fonologikoren azterketa

  1. M. Duhalde 1
  1. 1 Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
Book:
I. IkergazteNazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu-bilduma: 2015eko maiatzaren 13, 14 eta 15a. Durango, Euskal Herria
  1. Iñaki Alegría (ed. lit.)
  2. Ainhoa Latatu (ed. lit.)
  3. Miren Josu Ormaetxeberria (ed. lit.)

Publisher: Udako Euskal Unibertsitatea, UEU = Universidad Vasca de Verano

ISBN: 978-84-8438-539-4

Year of publication: 2015

Pages: 101-107

Congress: Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz (1. 2015. Durango)

Type: Conference paper

Abstract

Lapurdi itsas hegiko euskarari buruzko ezagutzaren sakontzea, bere sailkapena zehaztea eta euskarabera ikertzea dira gure xedeak. “Kostatar” deitu mintzairaren hobeki ezagutzeko helburuarekin, hiruezaugarri fonologiko hautatu eta aztertu ditugu: hasperena, hiatusa (i + a eta u + a) eta i bokalak eta jbokalerdiak eragindako asimilazio bustidura. Horretarako, hautatu lekukoekin bildu ditugun datuak,baita gure esku diren inguruko hizkeren ikerlanak ere kontuan hartu ditugu. Lan hau ondokohilabeteetan landu eta sakondu nahi dugun deskribapen osoago baten lehen urratsa da.