Gaitasun komunikatiboak IIdiskurtso profesionalak

  1. Lasarte Leonet, Gema

Publisher: Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua ; Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-1319-109-6

Year of publication: 2020

Type: Book

Abstract

Aurkibidea: 1. gaia. Gaitasun komunikatiboaren eta irakats-diskurtsoaren eremu praktiko teorikora hurbildu. 2. gaia. Irakats-diskurtsoaren eta gaitasun soziolinguistikoaren arteko harremanetara hurbildu. Ahozko diskurtsoak. 3. gaia. Egoera komunikatiboak sortu. Ahozko testuen behaketa eta azterketa, eratzen duten osagai testual nahiz testuingurokoei erreparatuz. 4. gaia. Egoera komunikatiboak sortu eta testuak ekoitzi eta analizatu irakaskuntzan. Gurasoekin elkarrizketa. 5. gaia. Testu diferenteen azpian dauden prozesu kognitiboak.