Hitz hurrenkera eta NZ-mugida: azalpen parametriko baten bila

  1. Ormazabal, Javier
  2. Uriagereka, Juan
  3. Uribe-Etxebarria, Myriam
Libro:
Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian
  1. Arteatx, Iñigo (ed. lit.)
  2. Artiagoitia, X. (ed. lit.)
  3. Elordieta, Arantzazu (ed. lit.)

Editorial: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-9860-070-4

Año de publicación: 2008

Tipo: Capítulo de Libro