Imágenes radiográficas de los pseudoquistes. A propósito de tres casos

  1. Murga Gandasegui, I.
  2. Landa, S.
Journal:
Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria

ISSN: 1695-2286

Year of publication: 2001

Volume: 11

Issue: 3

Pages: 32-38

Type: Article

More publications in: Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria