Sarcoma de Ewing. A proposito de un caso con manifestación mandibular

  1. Esteban Cucó, S.
  2. Pérez-Nievas, I.
  3. Montes García, E.
  4. Santamaría Zuazua, J.
  5. Landa Llona, S.
Journal:
Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria

ISSN: 1695-2286

Year of publication: 2001

Volume: 11

Issue: 3

Pages: 26-30

Type: Article

More publications in: Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria