Epíleg

  1. Mercè Cortina
  2. Pedro Ibarra
Book:
Construint municipi des dels moviments socials: candidatures alternatives i populars i barris en lluita
  1. Alamany, Elisenda (ed. lit.)
  2. Serra, Marc (ed. lit.)
  3. Ubasart, Gemma (ed. lit.)

Publisher: Icaria

ISBN: 978-84-9888-275-9

Year of publication: 2010

Pages: 187-194

Type: Book chapter