Lizarrako gazteakeuskararen erabileran oinarritutako hiztun berrien profilak

 1. Pardina Arenaza, Ainhoa 1
 2. Pérez González, Mikel 1
 1. 1 ELEBILAB – Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU
Journal:
Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

ISSN: 0046-435X

Year of publication: 2023

Year: 55

Issue: 135

Pages: 125-150

Type: Article

DOI: 10.35462/FLV135.6 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

More publications in: Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

Abstract

This work has two main objectives: 1) to identify how much young people from Lizarra use Basque and in which situations they use it most and least, and 2) to deduce the sociolinguistic profiles of the new speakers according to the frequency of their use of Basque and linguistic mudes. For this purpose, the responses of 36 young people to a questionnaire were used. As for the results, we have identified proactive speakers, who have developed more Basque-speaking spheres or have made mudes. We have also detected new speakers who use Basque less than others or who have greatly decreased their use (reluctant speakers). Finally, we have included the rest within the accustomed profile.

Bibliographic References

 • Aldasoro, E. (2001). La evolución de la enseñanza en euskera en Navarra: una perspectiva pedagógica. Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria (RIEV), 46(2), 593-624.
 • Altuna, O., Iñarra, M. and Basurto, A. (2022). Hizkuntzen erabileraren kale neurketa. Euskal Herria, 2021. Soziolinguistika Klusterra. https://soziolinguistika.eus/eu/argitalpenak/hizkuntzen-erabileraren-kale-neurketa-euskal-herria-2021/
 • Amorrortu, E., Goirigolzarri-Garaizar, J. and Ortega, A. (2018). El proceso de muda en jóvenes universitarios del Gran Bilbao: una primera aproximación. In M. Díaz, G. Vaamonde, A. Varela, M. C. Cabeza, J. M. García-Miguel and F. Ramallo (arg.), Actas do XIII congreso internacional de lingüística xeral, Vigo 2018 (63.-70. or.). Universidade de Vigo.
 • Amorrortu, E., Ortega, A. and Goirigolzarri, J. (2017). Hiztun berriak eta hizkuntza ohitura aldatzea. Udaltop udaletako euskara zerbitzuen topaketak. https://www.udaltop.eus/documents/374239/468824/Estibaliz+Amorrortu.pdf/7816dfdc-b1d9-4009-b00c-1b8f0031f60b
 • Amorrortu, E., Puigdevall, M. and Ramallo, F. (2019). ¿Qué supone ser un neohablante de una lengua minorizada? In F. Ramallo, E. Amorrortu and M. Puigdevall (arg.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español (7.-22. or.). De Gruyter. https://doi.org/10.31819/9783964568830-001
 • Anduaga, E. and Kasares, P. (2018). Kale-erabilera: Nafarroako datuen irakurketa. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 106, 65-78. https://soziolinguistika.eus/files/eneko_anduaga_106.pdf
 • Dufur, A. (2012). Lizarra, euskararen biziberritzetik indarberritzera [Graduondoko amaierako lana, Asmoz fundazioa and UPV/EHU]. HIZNET, Ikerketa Lanak. https://hiznet.asmoz.org/wp-content/uploads/2018/10/Lizarra.pdf
 • Erize, X. (1997). Soziolinguistika historikoa eta hizkuntza gutxituen bizitza Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa (1863-1936) [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE. https://www.euskadi.eus/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Xabier_Erize_Etxegarai_TESI.pdf
 • Erize, X. (2018). Nuevos consensos sociales plurales para el fomento de la lengua vasca en Navarra. Príncipe de Viana, 271, 741-778. https://revistas.navarra.es/index.php/PV/article/view/950/342
 • Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua-Euskarabidea, Euskararen Erakunde Publikoa, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia and Gipuzkoako Foru Aldundia. (d. g.). Euskararen Adierazle Sistema (EAS) [Datu basea]. https://www.euskadi.eus/web01-apeusadi/eu/eusadierazle/temasV1.apl?idioma=e
 • Ezeizabarrena, M. J. (2012). The acquisition of the (in)consistent ergative marking in Basque: L1 and early L2. Lingua, 122(3), 303-317. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2011.11.009
 • Goirigolzarri, J., Amorrortu, E. and Ortega, A. (2019). Activación lingüística de jóvenes hablantes de euskera en la universidad. In F. Ramallo, E. Amorrortu and M. Puigdevall (arg.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español (23.-45. or.). De Gruyter. https://doi.org/10.31819/9783964568830-002
 • Kasares, P. (2014). Euskaldun hazi Nafarroan: euskararen belaunez belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan [Doktore-tesia, NUP]. Euskaltzaindia.
 • Manterola, I. (2010). Euskarazko murgilketa haur hezkuntzan: euskara-gaztelania elebitasunaren azterketa [Doktore-tesia, UPV/EHU]. ADDI. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/8260/manterola.pdf?sequence=9andisAllowed=y
 • Manterola, I. and Almgren, M. (2013). Las grandes líneas de progresión de los aprendizajes lingüísticos en la escolarización en euskera. In J. Dolz and I. Idiazabal (arg.), Enseñar (lenguas) en contextos multilingües (217.-240. or.). UPV/EHU. http://hdl.handle.net/10810/15265
 • Manterola, I., Idiazabal, I. and Almgren, M. (2013). Basque L2 development in immersion school settings. International Journal of Bilingualism, 17(3), 375-391. https://doi.org/10.1177/1367006912438996
 • Martínez de Luna, I. (2010). Framing: KomuniKazio-Teorietatik euskararen beharrizanetara. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 76, 53-67. https://soziolinguistika.eus/files/I%C3%B1aki%20Martinez%20de%20Luna.%20Framing.%20Komunikazio%20teorietatik%20euskararen....pdf
 • Nafarroako Gobernua. (2020). Nafarroako datu soziolinguistikoak, 2018. https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/azterketa_soziolinguistikoa_2018.pdf
 • Nafarroako Gobernua. Eusko Jaurlaritza and Euskararen Erakunde Publikoa. (2021). VII. inkesta soziolinguistikoa, 2021. Nafarroako Foru Komunitatea. https://www.euskarabidea.es/fitxategiak/ckfinder/files/VII_%20Inkesta%20Soziolinguistikoa_2021_NAFARROA.pdf
 • Olazaran, M. (2021/12/01). La cifra de escolares baja ligeramente tras 7 años de aumento progresivo. Noticias de Navarra. https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/12/02/cifra-escolares-baja-ligeramente-7/1206534.html
 • O’Rourke, B., Pujolar, J. and Ramallo, F. (2015). New speakers of minority languages: the challenging opportunity – Foreword. International Journal of the Sociology of Language, 231, 1-20. https://doi.org/10.1515/ijsl-2014-0029
 • Ortega, A. (2017). Gazteen hiztun profil berriak eta ideologia berriak. In J. Goirigolzarri, X. Landabidea and I. Manterola (arg.), Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen (79.-100. or.). UEU and Deustuko Unibertsitatea.
 • Ortega, A., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J., Urla, J. and Uranga, B. (2013). Hiztun berrien hizkuntza-identitatea: “nolako euskalduna naiz?”. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 87-88, 151-170. https://soziolinguistika.eus/files/Ane%20Orterga%20et%20al.pdf
 • Ortega, A., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J. and Urla, J. (2016). Euskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak. Deustuko Unibertsitatea.
 • Pardina, A. (2019). D ereduan euskaldundutako gazte nafarren hizkuntza erabilera, jarrerak eta identitateak: ikerketa proposamena [Gradu amaierako lana, UPV/EHU]. ADDI. https://addi.ehu.es/handle/10810/43331
 • Pujolar, J., González, I. and Martínez, R. (2017). Gazte katalanen muda linguistikoak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 104, 51-70. https://soziolinguistika.eus/files/pujolar_et_al_bat104.pdf
 • Ramallo, F. (2018). O neofalantismo e o suxeito neofalante. In M. Díaz, G. Vaamonde, A. Varela, M. C. Cabeza, J. García-Miguel and F. Ramallo, (arg.), Actas do XIII congreso internacional de lingüística xeral, Vigo 2018 (737.-743. or.). Universidade de Vigo.
 • Sotés, P. (2010). Euskararen presentzia Nafarroako Unibertsitate Publikoan. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 75, 23-37. https://soziolinguistika.eus/files/Euskararen%20presentzia%20Nafarroako%20Unibertsitate%20Publikoan.%20Pablo%20Sot%C3%A9s.pdf
 • Soziolinguistika Klusterra, Urtxintxa eskola eta Topagunea. (2011). Erabileraren GPS-a. Soziolinguistika Klusterra. https://soziolinguistika.eus/es/proiektua/erabileraren-gps-a/