Hitzaurrea

  1. Leturiaga Angoitia, Olatz 1
  2. Lizardi Ituarte, Aitor 1
  3. Urrestarazu-Porta, Iñigo 2
  1. 1 Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU
  2. 2 CNRS, IKER UMR 5478, UPV/EHU, UPPA
Journal:
Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

ISSN: 0046-435X

Year of publication: 2023

Year: 55

Issue: 135

Pages: 7-10

Type: Article

DOI: 10.35462/FLV135.1 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

More publications in: Fontes linguae vasconum: Studia et documenta