Euskararen ahoskera hizkera-mailetan zehar

  1. Irati Urreta 1
  1. 1 Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Book:
Hizkuntzalaritza funtzionalaren 43. nazioarteko jardunaldiko aktak
  1. Jean-Baptiste Coyos (coord.)

Publisher: Euskaltzaindia = Real Academia de la Lengua Vasca

ISBN: 978-84-126313-5-7

Year of publication: 2023

Pages: 213-221

Type: Book chapter