«Puc tocar?» Anàlisi d’una proposta educativa del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a infants de 2 a 6 anys

  1. Pedreira Álvarez, Montserrat
Supervised by:
  1. Conxita Márquez Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 01 June 2016

Committee:
  1. Maite Morentin Pascual Chair
  2. Mariona Espinet Blanch Secretary
  3. Manuel Ibáñez Plana Committee member

Type: Thesis

Teseo: 422033 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

Aquesta recerca analitza la proposta educativa «Puc tocar?», que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ofereix per a grups escolars de 2 a 6 anys, per tal d’identificar- ne el valor i les aportacions com a vivència positiva i afavoridora d’aprenentatge científic i extreure orientacions que puguin ser útils a l’hora de crear noves propostes d’aprenentatge científic per a infants. El text comença fent ressaltar els principis bàsics que orienten la proposta: el respecte a l’infant, l’aproximació al coneixement des de la complexitat, l’aprenentatge com a canvi en les maneres d’entendre el món o el valor de centrar-se a fer ressaltar el patrimoni de la institució de referència, i se’n justifica el funcionament i l’organització en base als principis educatius exposats. A partir de l’observació dels infants i de les opinions de les mestres i de les educadores del museu, i des d’una perspectiva metodològica qualitativa, s’enfoca la recerca a treure conclusions en dos aspectes. D’una banda, s’han identificat evidències que posen en relleu que la proposta proporciona una vivència positiva als infants en un clima confortable i estimulant. D’una altra, els resultats obtinguts apunten que el valor d’aprenentatge científic de la proposta se centra en el fet que proveeix els infants d’experiència directa amb el material natural, afavoreix l’explicitació de les seves idees i proporciona abundants estímuls per a iniciar recorreguts d’aprenentatge que requereixen, però, la col·laboració des d’altres contextos, essencialment l’escola, perquè puguin tenir continuïtat. Finalment, s’identifiquen factors inherents a la proposta que afavoreixen el seu valor global com a proveïdora de vivències positives d’aprenentatge científic: el funcionament en lliure elecció, la qualitat del material (amb especial atenció al material natural), les característiques de les micropropostes i el paper atent, receptiu i respectuós de l’adult.