Bizkai'ko batzar nagusiak 1841.arte

  1. Monreal y Zía, Gregorio
Book:
Bizkai'ko Batzar Nagusiak
  1. Monreal y Zia, Gregorio (coord.)

Publisher: Gráficas Zamudio Printek

Year of publication: 1986

Pages: 19-64

Type: Book chapter