Izen-morfologia

  1. Gotzon Aurrekoetxea Olabarri
  2. Xarles Videgain
  3. Lorea Unamuno Goiriena
Book:
Euskalkien sailkapen berria
  1. Aurrekoetxea Olabarri, Gotzon (ed. lit.)
  2. Gaminde Terraza, Iñaki (ed. lit.)
  3. Ormaetxea Lasaga, José Luis (ed. lit.)
  4. Videgain, Xarles (ed. lit.)

Publisher: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-1319-096-9

Year of publication: 2019

Pages: 33-49

Type: Book chapter