Kontsonante-bilkuren ahots gorako irakurketaren ikerketarako proposamen teorikoa

  1. Aitor Iglesias
  2. Lorea Unamuno
  3. Naia Eguskiza
Book:
Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-9)
  1. Eguskiza, Naia (ed. lit.)
  2. Iglesias, Aitor (ed. lit.)

Publisher: Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua ; Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-1319-350-2

Year of publication: 2021

Pages: 67-84

Type: Book chapter

Abstract

Artikulu honetan lan-proposamen bat luzatzen da aztertzeko Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikasleen artean ahots gorako irakurketan kontsonante-bilkurak euskaraz ondo ahoskatzen diren. Europar Erreferentzia Markoa eta Heziberri 2020 curriculuma kontuan hartuta, garrantzitsua da irakurketaren idatzizkoaren kode-arauak barneratuta izatea. Hipotesia da ikasleek askotan erdarazko kodea erabiltzen dutela euskarazko kontsonante-bilkurak ahoskatzeko orduan. Hipotesia berresteko, corpus bat batu nahi da eta jasotako datuak aztertu ostean, emaitzek esango ligukete esku-hartze bat egin beharrezkoa izango litzatekeen gabezia hau zuzentzeko