Onomastika, hizkuntza eta historiaRicardo Cierbideren omenezko estudioak = Onomástica, lengua e historia : estudios en honor de Ricardo Cierbide

  1. Ramos, Emiliana dir.
  2. Ros Cubas, Ander dir.
  3. Cierbide, Ricardo hom.

Publisher: Onomastika Elkartea = Sociedad Vasca de Onomástica

ISBN: 978-84-697-2656-3

Year of publication: 2017

Type: Book