Bakarka 1, bat

  1. Letamendia, Juan Antonio
  2. Zabalondo Loidi, Beatriz
  3. Aranguren, J. L.

Publisher: Elkar, Euskal Liburu eta Kantuen Argitaldaria

ISBN: 978-84-9783-467-4

Year of publication: 2008

Type: Book