Eleaniztasuna eta euskarahegoaldeko haur eta lehen hezkuntza irakasleen usteak eta jarrerak

 1. Mikel Gartziarena 1
 2. Jon Altuna 1
 1. 1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  info

  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

  Lejona, España

  ROR https://ror.org/000xsnr85

Journal:
Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca

ISSN: 0210-1564

Year of publication: 2022

Volume: 67

Pages: 11-31

Type: Article

More publications in: Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca

Abstract

The aim of this study is to discover Pre-primary and Primary Education teachers´ beliefs toward the Basque, Spanish, English and French in the South of the Basque Country (Hegoalde) about these five aspects. One, the language level; two, the relevance given to the languages; three, the difficulty to learn the languages; four, the language chosen to complete the survey; five, the reason for choosing the language. Findings in this paper give insight about the beliefs and attitudes towards these languages.

Bibliographic References

 • Amonarriz, K. (2019). Euskararen bidegurutzetik. Elkar.
 • Azurmendi, N., Anduaga, U., Uranga, B., & Goikoetxea, G. (2018). «Arduradun politikoek, eragile sozialek eta unibertsitateko adituek esandakoaren kronika», Udako Ikastaroko mahai-inguruak. BAT Soziolinguista Aldizkaria, 2018 (106), 147–175.
 • Borg, S. (2003). «Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do». Language Teaching, 36 (02), 81–109. https://doi.org/10.1017/S0261444803001903
 • Borg, S. (2006). Teacher Cognition and Teacher Education: Research and Practice. Continuum.
 • Borg, S. (2011). «The impact of in-service teacher education on language teachers’ beliefs». System, 39 (3), 370–380. https://doi.org/10.1016/j.system.2011.07.009
 • Cenoz, J., & Gorter, D. (2014). Focus on Multilingualism as an Approach in Educational Contexts (239–254. or.). https://doi.org/10.1007/978-94-007-7856-6_13
 • Cenoz, J., & Gorter, D. (2019a). «Minority Languages, National State Languages, and English in Europe: Multilingual Education in the Basque Country and Friesland». Journal of Multilingual Education Research, 9(1), 61–77.
 • Cenoz, J., & Gorter, D. (2019b). «Multilingualism, Translanguaging, and Minority Languages in SLA». Modern Language Journal, 103, 130–135. https://doi.org/10.1111/modl.12529
 • Cenoz, J., & Santos, A. (2020). «Implementing pedagogical translanguaging in trilingual schools». System, 92, 102273.https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102273
 • Conteh, J., & Meier, G. (2014). The Multilingual Turn in Languages Education. Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781783092246
 • Erdocia, I. (2018). «Medium of instruction ideologies: accommodation of multilingualism in the bilingual regime of Navarre». Current Issues in Language Planning, 20(3), 1–25. https://doi.org/10.1080/14664208.2018.1503457
 • Eusko Jaurlaritza. (2016). Seigarren inkesta soziolinguistikoa. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. Retrieved from https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9954/VI_INK_SOZLG-EH_eus.pdf?1499236557
 • Eustat. (2022). Unibertsitatetik kanpoko araubide orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak, Euskal AEn, lurralde eta irakaskuntza-mailaren arabera, zentroaren titulartasunari eta hizkuntza ereduari jarraiki. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/matricula_graficos_evolutivos/eu_def/adjuntos/EAE_eredua_OBLIG.pdf
 • Garcia, L., Arratibel, N., & Irizar, A. (2017). «Euskararen ezagutza eta erabilera binomioa: Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko 1. mailako ikasleak ulertzeko gakoak». BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 4 (105), 163–199.
 • García, O., & Otheguy, R. (2020). «Plurilingualism and translanguaging: commonalities and divergences». International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1), 17–35. https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1598932
 • Gorter, D., & Arocena, E. (2020). «Teachers’ beliefs about multilingualism in a course on translanguaging». System, 92, 102272.https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102272
 • Li, X. (2012). «The role of Teachers’ Beliefs in the Language Teaching-Learning Process». Theory and Practice in Language Studies, 2(7), 1397–1402.
 • Martínez de Luna, I. (2018). «Euskararen biziberritzea, eleaniztasunaren garaiko erronka». BAT Soziolinguista Aldizkaria, 106 (1), 47–64. http://www.soziolinguistika.org/files/inaki_mtnez_de_luna_106.pdf
 • May, S. (2013). The Multilingual Turn: Implications for SLA, TESOL, and Bilingual Education (S. May (ed.)). Routledge. https://doi.org/10.43249780203113493
 • Pajares, M. F. (1992). «Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct». Review of Educational Research, 62(3), 307–332.
 • Sorolla, N., Altuna, O., & Larrea, I. (2019). Euskararen erabilerarekin lotura duten faktoreak Udalerri mailako analisia: udalerri mailako analisia Laburpena eta ondorioak. Soziolinguistika Klusterra.