D ereduan euskaldundutako Lizarrako hiztun berri gazteen euskararen erabilera

  1. Ainhoa Pardina Arenaza
Journal:
Bat: Soziolinguistika aldizkaria

ISSN: 1130-8435

Year of publication: 2022

Issue Title: TXILLARDEGI-HAUSNARTU SARIAK (2021)

Issue: 122-123

Pages: 235-261

Type: Article

More publications in: Bat: Soziolinguistika aldizkaria

Abstract

Lizarran murgilketa ereduan euskaldundutako gazte hiztun berrien hizkuntza erabilerak aztertu nahi dira lan honetan. Bertan lehen hurbilketa bat aurkeztuko da, lau gazterekin gauzatutako eztabaida talde baten eta lau banakako elkarrizketen bidez gauzatu dena, aurretik 35 gazteri pasatako galdetegiaren bidez identifikatutako profil soziolinguistikoetako bat sakonago aztertzeko: proaktiboena. Honela, sei parte hartzaileren emaitza batzuk ematera mugatuko gara lan honetan. Honekin guztiarekin ikerketako parte hartzaileek euskara ia ez dutela erabiltzen Lizarrako beraien egunerokoan ikusi dugu, bai, aldiz, unibertsitatean. Hala, mudak gauzatzeko lagungarriak diren hainbat faktore eta estrategia aurkitu ditugu, baita mudak oztopatzen dituzten faktoreak ere, aipagarriena unibertsitatea delarik.