Errekuperazio funtzionaleko unitate bateko adinduetan minaren, nutrizio egoeraren eta ebaluazio geriatriko integraleko parametroen arteko erlazioaerrehabilitazioaren eraginaren eta gertakarien arrisku faktoreen analisia

  1. URQUIZA ABAUNZA, MIRIAM
Supervised by:
  1. Ana Rodríguez Larrad Director
  2. Jon Irazusta Astiazaran Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 27 January 2022

Committee:
  1. Francisco Javier Gil Goicouria Chair
  2. Idoia Labayen Goñi Secretary
  3. Ane Uranga Echeverría Committee member
Department:
  1. Fisiología

Type: Thesis

Teseo: 156951 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ebidentziaren arabera, errahabilitazio geriatrikoak, ospitalizazio akutua izan duten adinduetan onurak dituela erakutsi du. Hala ere, hobekuntzak aldagarriak izan daitezke pazientearen arabera. Beraz, ezinbestekoa da arrakasta baldintzatu dezaketen aldagaiak identifikatzea. Horien artean mina eta nutrizio egoera daude. Era berean, egonaldian zehar, pazienteek jasan dezaketen gertakariak (erorketak, ospitalizazioak¿) aurreikusten dituzten aldagaiak identifikatzea ezinbestekoa da, errehabilitazioa baldintzatu dezaketelako.Hori horrela, doktorego tesi honetan, errehabilitazio geriatrikoa burutzen zeuden adinduetan, ingresuko minak, minaren maneiuak parámetro ezberdinekin zuen lotura eta gertakariak aurreikusteko faktoreen analisia burutu da.Ondorio nagusienak, minaren intentsitateak, minaren maneiuak eta nutrizio egoerak, aldagai ezberdinakin zuen lotura antzeman dugu, eta erlazio hau desberdina izan da errehabilitazio ingresu arrazoiaren arabera. Era berean, gertakariak aurreikusteko aldagaiak, desberdinak izan dira ingresu arrazoiaren arabera. Hortaz, doktorego tesi honek, agerian uzten du, ingresu arrazoiaren arabera burutu beharreko estrategiak desberdinak izan beharko liratekeela, bai errehabilitazioaren eboluzioa hobetzeko edota gertakariak ekiditzeko.