Unveiling the ecosystem services of insectivorous bats through a comprehensive approachtrophic ecology, methodology and study design

  1. BAROJA IBAÑEZ DE MAEZTU, UNAI
Supervised by:
  1. Urtzi Goiti Ugarte Director
  2. Ignacio Garín Atorrasagasti Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 17 December 2021

Committee:
  1. Carlos Ibáñez Ulargui Chair
  2. Arturo Elosegui Irurtia Secretary
  3. Ostaizka Aizpurua Arrieta Committee member
Department:
  1. Zoología y Biología Celular Animal

Type: Thesis

Teseo: 156792 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Artropodo fitofagoek nekazal ekoizpenean kalte oso larriak eragiten dituzte urtero eta izurrite hauenkontra modu jasangarrian aurre egiteko bideen artean eragile biologikoak proposatu izan dira. Saguzarintsektiboroak, haien dieta ohiturak direla eta, artropodoen harrapakari amorratuak dira, gau bakar bateanberaien gorputz masa bezainbeste intsektu jan ditzaketelarik. Oraintsu arte ordea, ezinezkoa izan zaigusaguzarren dieta osatzen duten espezieen zerrenda ezagutzea, baina, azken hamarkadan teknikamolekularren aurrerapenei esker, saguzarrek izurriteen dinamikan eduki dezaketen garrantzia ageriangeratu da. Hala ere, badira oraindik ere bete beharreko hutsune ugari.Tesi honetan saguzar eta izurrien arteko elkarrekintzak aztertu dira, horretarako hurbilketa integral batburutu delarik: saguzarren ekologia trofikoa, izurrien sakabanaketa-ereduak, modelizazioespazio-tenporala eta izurrien detekzio eta kuantifikaziorako metodologia molekular ezberdinenkonparaketa burutu da. Testuinguru honetan, tesiaren helburu orokorra da saguzar-intsektiboroekmahastietan eskaintzen dituzten zerbitzu-ekosistemikoak hobeto ulertzea eta teknika molekularezberdinek saguzarren gorotzetan izurrien jarraipenerako duten eginkizuna aztertzea. Horretarako,hurrengo galderei erantzuten saiatu gara: batetik, zein den saguzarrek izurrien erregulatzaile gisa dutenahalmena eta zein izurri-espezie kontsumitzen dituzten; ea saguzarrek mahastietako izurrien populazioakjarraitu eta ustiatzen dituzten; saguzarrek denboran zehar ematen diren izurrien gorabeherekikoerantzuten duten; zein metodo molekular den egokiagoa helburu diren izurrien detekziorako,metabarcoding edo PCR metodoak eta azkenik, qPCR-a metodo aski sendoa eta fidagarria ote denpinu-beldarra T. pityocampa saguzarren gorotzetan kuantifikatzeko. Oro har, emaitzek aditzera ematendute saguzarrek kultibo oso ezberdinetako izurriak kontsumitzeko ahalmena dutela. Horrez gain, izurriengarai oparoenetan saguzarren aktibitatea altuena izateaz gain, izurrien agerpen maiztasunak saguzarrendietan ere garaienak izan ziren, nahiz eta espezie guztiek ez zuten maila berean jokatu. Gainera,bazka-gremio ezberdinetako saguzarrek positiboki erantzun zuten izurrien gorabeherekiko,saguzar-espezie ezberdinek, sinergikoki jokatuz, izurriak aire-espazioko maila ezberdinetan ustiatzekoahalmena dutela jakinaraziz. Azkenik, hurbilketa molekularraren hautaketa (metabarcoding, cPCR edoqPCR) ikerketa-galderaren eta metodo bakoitzak dituen abantaila eta desabantailen arabera erabaki behardela ondoriozta dezakegu. // Artropodo fitofagoek nekazal ekoizpenean kalte oso larriak eragiten dituzte urtero eta izurrite hauenkontra modu jasangarrian aurre egiteko bideen artean eragile biologikoak proposatu izan dira. Saguzarintsektiboroak, haien dieta ohiturak direla eta, artropodoen harrapakari amorratuak dira, gau bakar bateanberaien gorputz masa bezainbeste intsektu jan ditzaketelarik. Oraintsu arte ordea, ezinezkoa izan zaigusaguzarren dieta osatzen duten espezieen zerrenda ezagutzea, baina, azken hamarkadan teknikamolekularren aurrerapenei esker, saguzarrek izurriteen dinamikan eduki dezaketen garrantzia ageriangeratu da. Hala ere, badira oraindik ere bete beharreko hutsune ugari.Tesi honetan saguzar eta izurrien arteko elkarrekintzak aztertu dira, horretarako hurbilketa integral batburutu delarik: saguzarren ekologia trofikoa, izurrien sakabanaketa-ereduak, modelizazioespazio-tenporala eta izurrien detekzio eta kuantifikaziorako metodologia molekular ezberdinenkonparaketa burutu da. Testuinguru honetan, tesiaren helburu orokorra da saguzar-intsektiboroekmahastietan eskaintzen dituzten zerbitzu-ekosistemikoak hobeto ulertzea eta teknika molekularezberdinek saguzarren gorotzetan izurrien jarraipenerako duten eginkizuna aztertzea. Horretarako,hurrengo galderei erantzuten saiatu gara: batetik, zein den saguzarrek izurrien erregulatzaile gisa dutenahalmena eta zein izurri-espezie kontsumitzen dituzten; ea saguzarrek mahastietako izurrien populazioakjarraitu eta ustiatzen dituzten; saguzarrek denboran zehar ematen diren izurrien gorabeherekikoerantzuten duten; zein metodo molekular den egokiagoa helburu diren izurrien detekziorako,metabarcoding edo PCR metodoak eta azkenik, qPCR-a metodo aski sendoa eta fidagarria ote denpinu-beldarra T. pityocampa saguzarren gorotzetan kuantifikatzeko. Oro har, emaitzek aditzera ematendute saguzarrek kultibo oso ezberdinetako izurriak kontsumitzeko ahalmena dutela. Horrez gain, izurriengarai oparoenetan saguzarren aktibitatea altuena izateaz gain, izurrien agerpen maiztasunak saguzarrendietan ere garaienak izan ziren, nahiz eta espezie guztiek ez zuten maila berean jokatu. Gainera,bazka-gremio ezberdinetako saguzarrek positiboki erantzun zuten izurrien gorabeherekiko,saguzar-espezie ezberdinek, sinergikoki jokatuz, izurriak aire-espazioko maila ezberdinetan ustiatzekoahalmena dutela jakinaraziz. Azkenik, hurbilketa molekularraren hautaketa (metabarcoding, cPCR edoqPCR) ikerketa-galderaren eta metodo bakoitzak dituen abantaila eta desabantailen arabera erabaki behardela ondoriozta dezakegu.