CASTELLÀ I PUJOLS, Maria Betlem (coord.): Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Parlament de Catalunya 36, Colección Studies Series 94, Barcelona, 2015, pp. 372.

  1. Belaustegi, Unai 1
  1. 1 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Journal:
Historia contemporánea

ISSN: 1130-2402

Year of publication: 2017

Issue Title: Jóvenes comprometidas en el antifranquismo y la democracia

Issue: 54

Pages: 341-343

Type: Book review

DOI: 10.1387/HC.17587 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Historia contemporánea