Euskararen Atlas Prosodiko Interaktiboa (EAPI)

 1. Iglesias Chaves , Aitor
 2. Etxebarria Lejarreta, Aintzane 1
 3. Eguskiza Sánchez, Naia 1
 1. 1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  info

  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

  Lejona, España

  ROR https://ror.org/000xsnr85

Journal:
Huarte de San Juan: Filología y Didáctica de la Lengua

ISSN: 2386-9143

Year of publication: 2021

Issue: 21

Pages: 227-241

Type: Article

DOI: 10.48035/RHSJ-FD.21.10 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Huarte de San Juan: Filología y Didáctica de la Lengua

Abstract

The main objective of this work is to present the Interactive Atlas of Basque Prosody / Euskararen Atlas Prosodiko Interaktiboa (EAPI).  EAPI is the first multimedia and interactive tool for prosody in Basque. This atlas has a database made up mainly of the EDAK and EAS corpora created by the EUDIA research group of the UPV/EHU. The atlas shows the analyses carried out on prosody: the location of the accent in all the varieties and syllables of Basque; the most significant intonation patterns of basic sentences, both in standard Basque and in dialects; and opens the way for the prosodic analysis of spontaneous and read texts. With this atlas Basque is placed on an international level on a par with other languages developed in the field of prosody.

Bibliographic References

 • Allières, J. (1978). Petit Atlas linguistique basque français ‘Bourciez I’ (20 cartes commentées). Fontes Linguae Vasconum, 27, 353-386.
 • Allières, J. (1986). Petit atlas linguistique basque français ‘Bourciez II’ (30 cartes commentées). Fontes Linguae Vasconum, 47, 5-45.
 • Aranzadi Zientzia Elkartea. (1983). Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoa 1. Donostia: Aranzadi Zientzia Elkartea.
 • Aranzadi Zientzia Elkartea. (1990). Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoa 2. Donostia: Aranzadi Zientzia Elkartea.
 • Aurrekoetxea, G, Gaminde, I., Gandarias, L., & Iglesias, A. (2014). Prosodic variation in the Basque language: intonational areas. En A. Díaz-Negrillo & F. J. Díaz Pérez (Eds.), Specialisation and Variation in Language Corpora. Berna: Peter Lang AG, International Academic Publishers.
 • Aurrekoetxea, G., Gaminde, I., Gandarias, L., & Harignordoqui, E. (2011). EDAK: euskal azentuaren etiketatze bidean lehen emaitzak. En G. Aurrekoetxea & I. Gaminde (Eds.), Prosodiaz eta Hezkuntzaz I. Jardunaldiak/I Jornadas sobre Prosodia y Educación. Bilbao: UPV/EHU.
 • Aurrekoetxea, G., Gaminde, I., Iglesias, A. & Gandarias, L. (2013). Prosodic Variation in the Basque Language: Stress Areas. En E. Carrilho, C. Magro & X. Álvarez (Eds.), Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology. (247-266). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Aurrekoetxea, G., Videgain, X., & Iglesias, A. (2004). ‘Bourciez’ bildumako Euskal Atlasa: 1. Lexikoa. ASJU XXXVIII-2.
 • Aurrekoetxea, G., Videgain, X., & Iglesias, A. (2005). ‘Bourciez’ bildumako Euskal Atlasa: 2. Gramatika. ASJU XXXIX-1.
 • Bonaparte, L. L. (1863). Carte des sept Provinces Basques. London: Stanford’s Geographical Establishment.
 • Bourciez, E. (1895). Recueil des idiomes de la région gasconne. (Eskuizkribua). Bordeaux: Bibliothèque Universitaire des Lettres.
 • Elordieta, G. & Hualde, J.I. (2014). Intonation in Basque. The phonology of intonation and phrasing, 405-463.
 • Etchebest, X. (2017). Zuberotar dardarkarien bariazio sozio-fonetikoa. (Doktoretza tesia. UPPA & UPV/EHU).
 • Etxaide, A.M. (1984). Erizkizundi hirukoitza / Triple cuestionario / Triple questionnaire (Euskera 1925). IKER 3. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Etxebarria, A. & Eguskiza, N. (Eds.) (2018). Bariazioa esaldien intonazioan. Bilbao: UPV/EHU.
 • Etxebarria, A., Eguskiza, N., Gaminde, I., & Romero, A. (2018). Ahots seduzitzaileen ezaugarriak generoaren ikuspegitik. En L. Unamuno, A. Romero, A. Etxebarria & A. Iglesias (Eds.), Linguistic variation in the Basque language and Education/Euskararen bariazioa eta bariazioaren irakaskuntza (43-59). Leioa: UPV/EHU.
 • Etxebarria, A., Gaminde, I., Romero, A. & Iglesias, A. (2016). Desarrollo de la competencia prosódica en la lectura en voz alta: importancia de las pausas. OCNOS Revista de estudios sobre lectura, 15, 110-118.
 • Etxebarria, A., Sanz, A., Garay, U. & Romero, A. (2017). Unibertsitateko ikasle elebidunen prosodia gaitasuna Txanogorritxu ipuinaren kontaketan: muga-tonuak. En A. Iglesias & A. Ensunza (Eds.), Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara (111-122) Bilbao: UPV/EHU.
 • Etxebarria, J. M. (2016). Gorbeia inguruko etnoipuin eta esaundak II. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea & Euskaltzaindia.
 • Euskaltzaindia (2008-2019). Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (10 liburuki). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Gaminde, I. (1985e). Aditza Ipar Goi Nafarreraz III. Iruña: UEU.
 • Gaminde, I. (1994). Bilboko Larraskituko euskaraz: Lexikoa eta Testuak. Bilbo: Bilboko Udala.
 • Gaminde, I. (1985a). Aditza Bizkaieraz II. Iruña: UEU.
 • Gaminde, I. (1985b). Aditza Bizkaieraz III. Iruña: UEU.
 • Gaminde, I. (1985c). Aditza Ipar Goi Nafarreraz I. Iruña: UEU.
 • Gaminde, I. (1985d). Aditza Ipar Goi Nafarreraz II. Iruña: UEU.
 • Gaminde, I., Aurrekoetxea, G., Etxebarria, A., Garay, U., & Romero, A. (2014). Ahoskera lantzeko argibideak eta jarduerak. Laguntzarako materiala: teoria eta praktika. Leioa: UPV/EHU.
 • Gaminde, I., Etxebarria, A., Romero, A., & Eguskiza, N. (2017a). Características de la competencia prosódica de jóvenes bilingües vascos en la lectura en voz alta: las cumbres tonales. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 55, 35-72.
 • Gaminde, I., Iglesias, A., Eguskiza, N., & Etxebarria, A. (2017b). Tasun akustikoen eragina jarreren bereizkuntzan. Ikastorratza, 19, 126-149.
 • Martínez Celdrán, E. , & Fernández Planas, A. M. (Coords.). (2003-2018). Atlas Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic. http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index_ampercat.html [24-02-2020]
 • Martínez Celdrán, E., & Fernández Planas, A. M. (2005). Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER. Estudios de fonética experimental, 14, 29-66.
 • Prieto, P., & Cabré, T. (Coords.). (2007-2012). Atles interactiu de l’entonació del català. http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio [10-02-2020]