Synthesis and C-H functionalization of 1H-1,2,3-triazole N-oxides

  1. ECEIZA TAPIA, MAITE
Supervised by:
  1. Jesus Mari Aizpurua Iparraguirre Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 23 July 2021

Committee:
  1. Francisca Bermejo González Chair
  2. Enrique Gómez Bengoa Secretary
  3. Raluca María Fratila Committee member
Department:
  1. Química Orgánica I

Type: Thesis

Teseo: 155288 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Doktoretza tesi honetan,1H-triazol N-oxidoen sintesi eta erreaktibitatea ikertu dira. N-oxidoeksortzen duten aktibazioaz baliaturik, 1H-1,2,3-triazol konplexuagoak sintetizatu dira, hots,ohiko zikloadizio bidez sor ezin litezkeen 1,4,5-triazol N-oxido desberdinak sintetizatu dira.Horretaz gain, akoplamendu erreakzio ezberdinak ikertu dira, egitura konplexuagoko triazolakosatu ahal izateko. Horretarako, aurrez funtzionalizatutako sustratuak eta funtzionalizatu gabekosustratuak erabili dira. Bistriazoletan oinarritutako ligando berriak ere sintetizatu dira, Noxidoenaktibazioa baliatuz. Gainera, bibliografiako aurrekariak begiratuz, guztiz ordezkatutakobistriazol oso gutxi aurki daitezke eta prozedura orokorrik ez da aurkitzen. Hori dela eta, triazolN-oxidoen akoplamendu bidezko prozedura garatu da, zeinak guztiz ordezkatutako bistriazolaksintetizatzea posible egiten duen, bistriazol simetriko eta ez-simetrikoak osatzekogaitasunarekin.