Arrangoitzeko euskararen bilakaera Kanadara igorri gutun pribatu baten argitan

 1. Duhalde de Serra, Maitena 1
 1. 1 Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Journal:
Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

ISSN: 0046-435X

Year of publication: 2021

Issue Title: Fontes Linguae Vasconum

Year: 53

Issue: 131

Pages: 89-111

Type: Article

DOI: 10.35462/FLV131.4 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

More publications in: Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

Abstract

This work examines a private letter sent to Canada from Arcangues/Arrangoitze, a town located in the center of Labourd. After having edited this undated letter, its linguistics characteristics have been analyzed considering the data obtained by Louis-Lucien Bonaparte in his surveys during the second half of the 19th century. Additionally, the result of such exam has been compared to data obtained in our surveys with informants from the same area as the letter. Finally, we provide a better insight into the development of the Basque language of Arrangoitze/Arcangues in the last decades.

Bibliographic References

 • Ariztimuño, B. (2013). Finite verbal morphology. In M. Martínez-Areta (arg.), Basque and Proto-Basque (359.-427. or.). Frankfurt am Main: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-02701-3
 • Bonaparte, L.-L. (XIX. mende erdia). Contestaciones a cuestionarios dialectológicos referentes a Ainhoa, Arcangues, Armendaritz, Iholdy, Arnegui, Ascain (Serres), Guetari, Bidart, Ayerre, Bassussarry, Biriatu, Behobie, Fontarrabie, Domezain, Elizondo, Uriz, Lizaso, Vera, Espelette, Souraide, Itsassou, helette, Isturitz, Irisarry, Loohossoa, macaye, Mendoionde, St. Esteban, St. Martin, Meharin, Saint-Pierre d’Irube, Mouguerre, Ustaritz, Larresore, Villefranque, Valcarlos y otros en un cuadro (sic). Argitaratu gabeko eskuizkribua. Bizkaiko Foru Liburutegian eskuragarri: http://hdl.handle.net/20.500.11938/81937
 • Bonaparte, L.-L. (XIX. mende erdia). Phonologie de la langue basque dans tous ses dialectes : comprenant les règles de la prononciation, de l’acent tonique et du changement des lettres ; suive de la loi de l’affinité ou classification des dialectes, sousdialectes et variétés de l’euscara : d’après de nombreux renseignements pris sur les lieus en 1856, 1857, 1866 et 1867 (sic). Argitaratu gabeko eskuizkribua. Bizkaiko Foru Liburutegian eskuragarri: http://hdl.handle.net/20.500.11938/81941
 • Bonaparte, L.-L. (XIX. mende erdia). Contestaciones a cuestionarios dialectológicos en el País Vasco-Francés. Argitaratu gabeko eskuizkribua. Bizkaiko Foru Liburutegian eskuragarri: http://hdl.handle.net/20.500.11938/81949
 • Bonaparte, L.-L. (1869/1991). Le verbe basque en tableaux. In Opera Omnia Vasconice I. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Camino, I. (2004). Nafarroa Behereko euskara. FLV, 97, 445-486.
 • Camino, I. (2008). Nafarroa Behereko euskara zaharra. ASJU, 42(1), 101-169.
 • Camino, I. (2013). Euskalkien historiaz: Lapurdi eta Nafarroa Garaia. In R. Gómez, J. Gorrochategui, J. A. Lakarra & C. Mounole (arg.), Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra (77.-140. or.). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU.
 • Camino, I. (2016). Amiküze eskualdeko ʰeskuara. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Epelde, I. (2004). Larresoroko euskara (Dialektologia azterketa). Vitoria-Gasteiz, UPV/EHUko doktore-tesi argitaragabea.
 • Euskaltzaindia. (2008-). Euskararen Herri Hizkeren Atlasa [EHHA]. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Fernández, B. & Ezeizabarrena, M.-J. (2003). Itsasaldeko solezismoa, datiboaren lekualdatzearen argipean. In J. M. Makatzaga & B. Oyharçabal (arg.), Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Iker, 14 (255.-277. or.). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Gavel, H. (1920). Éléments de Phonétique Basque. RIEV, 12, 1-542.
 • González Echegaray, C. & Arana Martija, J. A. (1989). L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak - Argitarapenak. Manuscritos - Publicaciones (Katalogoak 1). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Irizar, P. (1997). Morfología del verbo auxiliar labortano (estudio dialectológico). Bilbo: UPV/EHU & Euskaltzaindia.
 • Irizar, P. (1999). Morfología del verbo auxiliar bajo navarro occidental (estudio dialectológico). Bilbo: UPV/EHU & Euskaltzaindia.
 • Jauregi, O. & Epelde, I. (2013). Hasperenaren galera Iparraldeko euskaran. In R. Gómez, J. Gorrochategui, J. A. Lakarra & C. Mounole (arg.), Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra (245.-262. or.). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU.
 • Lafitte, P. (1944/1962). Grammaire basque (navarro-labourdin litteraire), édition revue et corrigée. Bayonne: Amis du Musée Basque & Ikas.
 • Lamikiz, X., Padilla-Moyano, M. & Videgain, X. (2015). Othoi çato etchera. Le Dauphin itsasontziko euskarazko gutunak (1757) (Lapurdumen ale bereziak, 2). Baiona: IKER. https://doi.org/10.4000/lapurdum.2561
 • Martinez-Areta, M. (2013). Demonstrative and Personal Pronouns. In M. Martinez-Areta (arg.), Basque and Proto-Basque (283.-321. or.). Frankfurt am Main: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-02701-3
 • Mitxelena, K. (1954). La posición fonética del dialecto vasco del Roncal. Via Domitia, 1, 123-157. Berrarg. in Obras Completas, VII, 611- 647.
 • Mitxelena, K. (1961/1990). Fonética histórica vasca. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. Berrarg. in Obras Completas, VI, 1-546.
 • Mitxelena, K. & Sarasola, I. (1987-2005). Orotariko euskal hiztegia [OEH]. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Monforte, S. (2020). Galderetako -a, al eta ote partikulak euskaraz: sintaxia, mikroaldakortasuna eta interpretazioa. Vitoria-Gasteiz, UPV/EHUko doktore-tesi argitaragabea.
 • Moutard, N. (1975-1976). Étude Phonologique sur les Dialectes Basques. FLV, 19, 5-42; 20, 141-189; 22, 9-54.
 • Mujika, J. A. (2002). Euskal ortografiaren hastapenak Iparraldeko literaturan. Bilbo: UPV/EHU.
 • Urgell, B. (2018). Lehen euskara modernoa. In J. Gorrotxategi, I. Igartua & J. A. Lakarra (arg.), Euskararen historia (543.-657. or.). Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
 • Vinson, J. (1908). Spécimens de variétés dialectales basques (suite). RIEV, 2, 129-135.
 • Zelaieta, E. (2008). Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa. Bilbo: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.
 • Zuazo, K. (2018). Sarako euskara. Bilbo: UPV/EHU.