Azkaingo izenordainak

  1. Maitena Duhalde 1
  1. 1 UPPA-IKER, UPV/EHU
Journal:
Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria

ISSN: 1273-3830

Year of publication: 2015

Issue: 3

Pages: 115-123

Type: Article

DOI: 10.4000/LAPURDUM.2652 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria

Abstract

Lapurdi itsas hegiko euskara edo « Kostatar » mintzairari buruz gure ezagutzen aberasteko helburuarekin, hizkera honen barne den Azkaine herriko izenordainei interesatu gara. Lan xume honetan, Azkaingo ahozko euskaran erabili ohi diren pertsona izenordain arruntak eta indartuak, baita izenordain zehaztugabeak ere ekarri ditugu. Datu hauek, dialektologian usaiakoak diren irizpideen bidez hautatu lekukoen ahotik bildu dira, inkesta zein hizketa librean. Elementu hauek inguruko hizkerekin alderatu ditugu, gure esku diren lanak kontuan hartuz. Gainera, XVIII, XIX eta XX. mendeetako hiru azkaindarren idatziak aintzat hartu ditugu, hauek dira Michel Chourio, Etienne Lapeyre eta Jean Elissalde, tokiko euskararen bilakaeraren berri eman ahal izateko.