Malenkoniaren aurkako nostalgiabetiereko itzuleraren gorputz errepresentazio artistikoa konponbide gisa. Jon Mirande eta Balthazar Kolossowski paristarren lanetan oinarritutako hurbilpen konparatiboa

 1. Elizalde Estenaga, Amaia
Journal:
Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca

ISSN: 0210-1564

Year of publication: 2015

Volume: 60

Issue: 2

Pages: 617-643

Type: Article

More publications in: Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca

Bibliographic References

 • Agirre, K., eta beste, 2010, Haur besoetakoa gaur, Bilbo: Bilbo Zaharra liburuak.
 • Aldekoa, Iñaki, 2008, Euskal literaturaren historia, Donostia: Erein.
 • Arkotxa, Aurelia, 2000, «La mirada malévola de la luna en La ahijada de J. Mirande (1925-1972)» in Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca), (vol. VI), Bartzelona: Anthropos, 312-331.
 • Aulestia, Gorka, 1989, «Jon Mirande heterodoxo escritor», Muga LXXV, (1989) 78- 93.
 • Azurmendi, Joxe, 1978, Mirande eta kristautasuna, Donostia: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
 • Azurmendi, Joxe, 1989, Shopenhauer, Nietzsche, Spengler Miranderen pentsamenduan. Donostia: Elkar.
 • Azurmendi, Joxe, 1992, «Mirande, berriro», Jakin CVI (1992), 31-43.
 • Casenave, J., 2012, Euskal literaturaren historiaren historia. Gurea nola konda?, Donostia: Utriusque Vasconiae.
 • Eguskitza, Andolin, 1979-1983, «Miranderen elaberrigintzaz. Haur Besoetakoaren egitura azterketa», (I). Saioak II (1979), (II) Saioak IV (1980) (III) Saioak V (1983).
 • Elialde, Mircea, 1949, Le Mythe de l’éternel retour: archétypes et répétition, Paris: Librairie Gallimard [ Willard R. Trask-en ingelerarako itzulpena 1959, Cosmos and history. The Myth of the Eternal Return, New York: Harper & Brothers.]
 • Elialde, Mircea, 1963, Aspects du mythe, Paris: Librairie Gallimard [Willard R. Trask-en ingelerarako itzulpena 1963, Myth and Reality, New York: Harper & Row Publishers]
 • Fox Weber, Nicholas, 1999, Balthus. A biography, New York: A. Knopf.
 • Gil Bera, Eduardo, 1991, «Jon Mirande» hitzaurrea in La Ahijada, Iruñea: Pamiela.
 • Hicks, David, A. Gwynne, Margaret, 1995, Cultural Anthropology, New York, Harper Collins College Publishers.
 • Klossowski, Balthazar, 2001, Mémoires de Balthus, Paris: Éditions du Rocher.
 • Kortazar, J., 2003, Euskal Literatura XX. Mendean, Zaragoza: Prames.
 • Larrea, J. M., 1985, Miranderen lan kritikoak, Iruñea: Pamiela.
 • Marín, Joan, 2010, «La estética parda. El arte y la estética bajo nacionalsocialismo», Millars XXXIII (2010), 91-105.
 • Mirande, Jon, 1970, Haur besoetakoa, Donostia: Lur. [Andolin Eguzkitzaren argitalpena 1987, Haur besoetakoa, Iruñea: Pamiela]
 • Mirande, Jon, 1976, Jon Miranderen idazlan hautatuak, Bilbo: Ediciones Mensajero.
 • Mendez, Lourdes , 1995, Antropología de la producción artística, Madrid: Síntesis.
 • Olaziregi, M. J., 2002, Euskal eleberriaren historia, Bilbo: Labayru Ikastegia –Amorebieta-Etxanoko Udala.
 • Olaziregi, M. J., 2013, Basque Literary History, Center for Basque Studies, Reno: University of Nevada.
 • Peillen, Tx., 1998, «Benetazkoa eta asmatutakoa Jon Miranderen idazlanetan», Egan I-II (1987), 5-21.
 • Peillen, Tx., 1992, «Jon Mirande Aipharsoro y su novela La Ahijada», in Jornadas de lengua y literatura catalana, gallega y vasca II, Madrid: UNED, 99-116.
 • Rewald, Sabine, 1998, Balthus’s Thérèses, New York: The Metropolitan Museum of Art.
 • Sarrionaindia, Joseba, 1993, «Haur besoetakoa eta beste ninfula batzu», Maiatz, IV (1993) 3-8.
 • Urkizu, P., 1995, Jon Miranderen gutunak (1948-1972), Zarautz: Susa.