"Bourciez" bildumako euskal atlasa (BBEA)1. Lexikoa

  1. Aurrekoetxea Olabarri, Gotzon
  2. Videgain, Xarles
  3. Iglesias Chaves, Aitor
Journal:
Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology

ISSN: 0582-6152

Year of publication: 2004

Volume: 38

Issue: 2

Pages: 1-309

Type: Article

More publications in: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology