Ahozkotasunaren didaktika ikuspegi dialektikotik abiatuta

  1. Ezeiza, Ainhoa
  2. Encina, Javier
Book:
Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca
  1. Santazilia, Ekaitz (ed. lit.)
  2. Krajewska, Dorota (ed. lit.)
  3. Zuloaga, Eneko (ed. lit.)
  4. Ariztimuño, Borja (ed. lit.)

Publisher: Gobierno de Navarra

ISBN: 978-84-235-3561-3

Year of publication: 2020

Pages: 253-265

Type: Book chapter