Kudeaketarako adierazleen sistemak ekonomia sozialeko erakundeetanikastolen kooperatiba-esperientziaren kasua

  1. DEL BURGO GARCIA, UNAI
Supervised by:
  1. Aitor Bengoetxea Alkorta Director
  2. María Jesús Luengo Valderrey Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 18 December 2020

Committee:
  1. Martín Larraza Kintana Chair
  2. Aitziber Etxezarreta Etxarri Secretary
  3. Francisco Javier Arrieta Idiakez Committee member
Department:
  1. Derecho de la Empresa y Derecho Civil

Type: Thesis

Teseo: 153845 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Doktorego tesi hau UPV/EHUren Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren(GEZKI) eta Ikastolen Elkartearen arteko hitzarmen baten bitartez gauzatutako ikerketa bat da:Euskal Herriko ikastolen inguruko ikerketa enpirikoa, ikastolen mugimenduarekin zuzeneanlankidetzan, Ekonomia Sozialeko Erakundeen (ESE) kudeaketa arazo zehatz bati erantzunaemateko. Mota horretako erakundeen helburu ekonomiko-finantzarioak bermatzea ezinbestekoa daberaien helburu sozialen lorpena ahalbideratzeko. Helburu sozio-ekonomiko horiek lortzeko (baiekonomikoak, bai sozialak), ESE-ek ohiko kudeaketa-prozesu enpresarialak garatu behar dituzte:planifikazioa, kudeaketaren kontrola eta erabakitze-prozesua. Prozesu guzti horiek moduarrazionalean gauzatzeko informazio egokia izan behar dute. Horretarako, beraien kudeaketaekonomiko-finantzarioa eta soziala hobetzeko tresnak landu behar dituzte, zehazki, kudeaketarakoinformazio-sistemak (KIS). Hala ere, mota honetako erakundeen helburuak multidimentsionalakizanik, ESE-en KIS-ak izaera multidimentsionala, holistiko edo integrala bera ere izan behar dute:aldagai ekonomiko-finantzarioak eta sozialak kudeatu behar dituzte modu orekatuan (¿KudeaketaOrekatua¿). Informazio-sistema formalizatuen artean, kudeaketarako adierazleen sistemak (KIS)dira ESE-en oreka hori bermatzeko tresnarik egokiena. Gauzatu dugun ikerketan, ¿kudeaketaorekatua¿ delako hori ahalbideratzeko kudeaketarako adierazleen sistemen (KAS) baliagarritasunaaztertu nahi dugu, mota horretako erakundeen kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta sozialahobetzeko informazio-tresnen ikerketan sakontzeko asmoarekin. Horretarako, esan bezala,Ikastolen kooperatiba-esperientziaren kasua aztertuko dugu, mugimendu horien kooperatibei KASeredu zehatz bat proposatuz.