Erabakitzeko eskubidea. XXI mendeko eskubide baten genesia

  1. ALVAREZ ORTIZ, AMALUR
Dirigida por:
  1. Iñigo Urrutia Libarona Director/a
  2. Mario Zubiaga Garate Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 02 de diciembre de 2020

Tribunal:
  1. Eduardo Javier Ruiz Vieytez Presidente/a
  2. Maite Zelaia Garagarza Secretario/a
  3. Roldán Jimeno Aranguren Vocal
Departamento:
  1. Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho

Tipo: Tesis

Teseo: 153437 DIALNET lock_openADDI editor

Resumen

Izenburuak ongi adierazten duenez, erabakitzeko eskubidearen genesi bat egitea izan da ikerketa honen asmo nagusia, hau da, erabakitzeko eskubidea-ren adierazle hutsetik abiatuta, hura esanahi politiko-juridikoz hornitzea. Ikerketaren objektu nagusia, bada, erabakitzeko eskubidea bera da; zehazki, kontzepzioa osatzen duten oinarrizko elementuak identifikatu eta praktika politiko-juridikoan izan duen garapena aztertzen da. Modu berean, XXI.mendean eskubide berriak sortzeko teoria bat garatu eta proposatzen da.