Suposizio praktikoak gizarte-langintzanebazpenerako diseinua*

 1. Charo Ovejas 1
 2. Ainhoa Berasaluze 1
 1. 1 Universidad de País Vasco
Aldizkaria:
Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales

ISSN: 1134-7147

Argitalpen urtea: 2020

Zenbakia: 70

Orrialdeak: 111-130

Mota: Artikulua

DOI: 10.5569/1134-7147.70.08 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Beste argitalpen batzuk: Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales

Laburpena

Gizarte-langintzan suposizio praktikoak esku-hartze profesionalaren inguruan hausnartzea ahalbidetzen duten tresna teoriko-praktikoak dira. Hortaz, interesa daukate, bai eremu akademikoan eta baita eremu profesionalean ere. Eremu akademikoari dagokionez, irakaskuntza-ikaskuntza metodologia aktiboen gauzapenean lagungarriak dira. Eremu profesionalean aldiz, praxiaren hobekuntzarako eta prozesu hautatzaileen prestakuntzarako interesgarriak dira. Artikulu honek, hurbilpen kontzeptuala egin ondoren, suposizio praktikoen garapenerako beharrezkoak diren bi elementuei heltzen die, eredu teorikoari eta prozesu metodologikoari, hain zuzen ere. Hori guztia oinarri izanik, ebazpenerako diseinu proposamen bat egiten da eta ondoren, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren testuinguruan, suposizio praktiko zehatz baten aplikazioa garatzen da.

Erreferentzia bibliografikoak

 • AGUILAR, M. J. (2013): Trabajo social. Concepto y metodología, Madril, Paraninfoa eta Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusia.
 • ALISEDA, F. (2019): Manual para la resolución de casos prácticos en trabajo social, Badajoz, Badajozko Gizarte Langintza Elkargo Ofiziala.
 • ANDER-EGG, E. (1982): Metodología de trabajo social, Mexiko, El Ateneo.
 • CAMPANINI, A. eta LUPPI, F. (1995): Servicio Social y Modelo Sistémico. Una nueva perspectiva para la práctica cotidiana, Bartzelona, Paidós.
 • ESPAINIAKO GOBERNUA (2006): «39/2006 Legea,abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun- egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa», Estatuko Aldizkari Ofiziala, 299, 2006/12/15, <https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/ley/ boe200621990/eu_def/index.shtml>.
 • ESPAINIAKO GOBERNUA (2018): «3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa», Estatuko Aldizkari Ofiziala, 294, 2018/12/06, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE- A-2018-16673>.
 • EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA (2008): «12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa», Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 246, 2008/12/24, <https://www. euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/>.
 • EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA (2013): «353/2013 DEKRETUA, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte- diagnostikoa egiteko tresnari buruzkoa”, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 121, 2013/06/26, <https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2013/06/1302907e.shtm>.
 • EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA (2013): «385/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onesteko dena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 149, 2013/08/07, <http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2013/0 8/1303530e.pdf>.
 • EUSKO JAURLARITZA (2012): Informe final sobre la elaboración de un procedimiento básico de intervención en servicios sociales desde una perspectiva centrada en la persona, Vitoria- Gasteiz, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
 • EUSKO JAURLARITZA (2015): «185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa», Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 206, 2015/10/19, <https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504561e.pdf.pdf>.
 • EUSKO JAURLARITZA (2017): «152/2017 Dekretua, maiatzaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde- mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneraketa onesten duena», 125, 2017/07/03, <http://www.euskadi.eus/ bopv2/datos/2017/07/1 703354e.pdf>
 • FERNÁNDEZ, T. eta PONCE DE LEÓN, L. (2018): Trabajo social individualizado. Metodología de intervención, Madril, EDIASA.
 • GARCÍA, F. (2001): La intervención profesional en trabajo social: supuestos prácticos I, Malaga, Malagako Gizarte Langintza Elkargo Ofiziala.
 • GARCÍA, I. (2015): “Elaboración de un plan de trabajo y supuestos prácticos de intervención social”, in CRUZ, B.; BEMBIBRE, J. eta BARRANCO, J. (koord.), Herramientas para la reflexión de la práctica de la intervenciónsocial, Granada, Genio Maligno, 157-185 or.
 • GARCÍA, G. eta RAMÍREZ, J.M. (2006): Manual práctico para elaborar proyectos sociales, Madril, Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusia; Siglo XXI.
 • GIZARTE-LANGINTZAKO ELKARGO OFIZIALAK (2012): Código deontológico de trabajo social, Madril, Gizarte Langintzako Kontseilu Nagusia.
 • GIZARTE-LAGINTZAKO NAZIOARTEKO FEDERAZIOA (2018): Declaración Global de Principios del Trabajo Social, <https://www.ifsw.org/declaracion- global-de-los-principios-eticos-del-trabajo-social/>.
 • GUINOT, C. (2008): Métodos, técnicas y documentos utilizados en trabajo social, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea.
 • KISNERMAN, N. (1998): Pensar el trabajo social: una introducción desde el construccionismo, Buenos Aires, Lumen-Humanitas.
 • MOSQUERA, M.P. (2014): Resolución de casos prácticos, Kantabriako Gizarte Langintzako Elkargo Ofiziala.
 • PASTOR, E. (2015): Trabajo social con comunidades, Madril, Universitas.
 • RODRÍGUEZ, P. (2013): La atención integral y centrada en la persona, Papeles de la Fundación Pilares bilduma, 1. zb., <http://www.fundacionpilares. org/docs/AICPweb.pdf>.
 • TORRADO, A. (2018): “Abordando la resolución de un caso práctico de intervención individual/familiar”, TS Difusión, 99. zb., 13-22 or., <http://www.tsdifusion.es/revistas_publicadas/99/pdf/ TSD99_3.pdf>.
 • VISCARRET, J.J. (2007): Modelos y métodos de intervención en trabajo social, Madril, Alianza.
 • VISCARRET, J.J. (2009): “Modelos de intervención en trabajo social”, en FERNÁNDEZ, T. (koord.), Fundamentos de trabajo social, Madril, Alianza, 293-344 or.
 • ZAMANILLO, T. (2008): Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana, Síntesis, Madril.
 • ZAMANILLO, T. (2018): Epistemología del trabajo social. De la evidencia empírica a la exigencia teórica, Madril,Ediciones Complutense.