Tiro-aztarnen identifikazioa, auzitegi-laborategien erronka

  1. Nora Unceta
  2. Nagore Grijalba
  3. Sandra Benito
  4. Zuriñe Abrego
  5. Alicia Sánchez
  6. Mª Aránzazu Goicolea
  7. Alberto Gomez
  8. Asier Vallejo
  9. Ramón J. Barrio
Journal:
Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria

ISSN: 0214-9001

Year of publication: 2015

Issue: 28

Pages: 105-123

Type: Article

DOI: 10.1387/EKAIA.14556 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria

Abstract

Azken urteotan, su-armen erabilera nabarmen handitu da gure gizartean eta horrek tiro egin ondoren sortutako partikulen analisirako metodologia berriak garatzea ekarri du. Krimen agertokian tiro-aztarnak (gunshot residue, GSR) osatzen dituzten konposatuen detekzio eta identifikazioak su-armen erabileraren ebidentzia fidagarria eskaintzen du. Tiro-aztarnak erretako eta erre gabeko partikulen multzoa da, munizioa erretzen denean sortutakoak eta su-armak berak, jaurtigaiak eta kartutxoak askatutako konposatuez osatuak. Tiro egin ostean, partikulak tiroa gertatu den tokiaren inguruan jalkitzen dira baina, batez ere, tiratzailearen gorputzean (eskuak, sudurra eta ilea) eta arropetan. Gaur egun, GSR partikulen ohiko analisia konposatu ez-organikoen identifikazioan oinarritzen da. Konposatu organikoen azterketak (organic gunshot residues, OGSR) lagin baten froga-balioa indartu dezake. Hala ere, gutxi dira OGSR-en dudarik gabeko identifikaziorako guztiz sentikorrak diren metodoak. Lan honetan beraz, tiro-aztarnen laginketa eta analisirako teknika aipagarrienak laburbildu eta berrikusten dira.