El obispo Bernat Nada!, parlamentario en tiernpos de Constitución

  1. Urquijo Goitia, Mikel
  2. Villa Rodríguez, María José
Book:
El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812
  1. Fullana Puigserver, Pere (coord.)
  2. Gambús Saiz, Mercè (coord.)

Publisher: Capítol Catedral de Mallorca

ISBN: 978-84-616-5587-8

Year of publication: 2013

Pages: 127-150

Type: Book chapter