Biografía de Don Pero López de Ayalauna revisión crítica

  1. Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón
Book:
Aiala Kantzilerraren figura = La figura del Canciller Ayala
  1. García, Michel

Publisher: Arabako Foru Aldundia = Diputación Foral de Alava

ISBN: 978-84-7821-691-8

Year of publication: 2007

Pages: 22-95

Type: Book chapter