Comprehensive anaysis method for the study of disused railway lines as territorial heritage systemsthe vasco-navarro railway/erabilerarik gabeko burdinbideak lurralde mailako ondare sistema gisa ike

  1. Eizaguirre Iribar, Arritokieta
Supervised by:
  1. Rufino Javier Hernández Minguillón Director
  2. Lauren Etxepare Igiñiz Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 16 January 2019

Committee:
  1. Joaquim Sabaté Bel Chair
  2. Izaskun Aseguinolaza Braga Secretary
  3. Michael Hebbert Committee member
Department:
  1. Arquitectura

Type: Thesis

Teseo: 148660 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Erabilerarik gabeko milaka kilometro burdinbideren etorkizuna kolokan egonik eta gaiaren inguruko lorpen teoriko eta praktikoen arteko desadostasuna kontuan hartuz, ikerketaren helburua burdinbideak sistema konplexu gisa ulertzeko gai den azterketa metodo integral bat sortzea da, horrela, erabilerarik gabeko burdinbide batek lurraldean duten potentziala definitu ahal izateko.Ildo horretan, azterketa objektuaren inguruko ikuspuntu teoriko eta metodologikoak eta egungo proposamenak ikertu dira alde batetik, eta erabilerarik gabeko burdinbideek etorkizunean izan ditzaketen aukerak bestetik. Horiek kontuan hartuz erabilerarik gabeko burdinbideak garraio aktiborako ardatz gisa proposatzen dira, horretarako hiru baldintza zehaztuz: erabilerarik gabeko burdinbideak ondare sistema konplexu gisa ulertzeko beharra; hauek garraio aktiboko sistema gisa izan dezaketen potentziala; eta garapen jasangarria bultzatu beharra, horretarako, garraio eta lur erabileren arteko oreka mantenduz.Ondorioz, aurrekoetan oinarritutako eta modu berean antolatutako Azterketa Metodo Integrala sortu da. Metodoaren lehen ildoa sistemaren elementuen ezagutzan zentratzen da, erabilerarik gabeko burdinbideei ondare sistema gisako garrantzia emanez. Bigarren eta hirugarren ildoek, aldiz, burdinbide sistemak lurraldearen garapen jasangarriago baterako izan ditzakeen aukerak aztertzen dituzte: alde batetik, azpiegitura linealak lurraldean duen potentziala garraio ardatz ez¿motorizatu gisa eta, bestetik, nodo bakoitzaren potentziala inguruan. Lortutako emaitzek sistemaren birmoldaketarako estrategia edo gidalerro orokorrak eta aktuazio puntu zehatzak definitzea ahalbidetzen dute.