Mo(vi), v(v), nb(v) eta ta(v)-aren zenbait hidrolisiri buruzko azterketak

  1. ETXEBARRIA LOIZATE, NESTOR
Supervised by:
  1. Juan Manuel Madariaga Mota Director
  2. Luis Ángel Fernández Cuadrado Co-director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 22 June 1993

Committee:
  1. Salvador Alegret Sanromà Chair
  2. Maria del Puy Elizalde Ruiz de Larramendi Secretary
  3. Steven Banwart Committee member
  4. Amaia Sandino Committee member
  5. Agustín García Asuero Committee member
Department:
  1. Química Analítica

Type: Thesis

Teseo: 39672 DIALNET

Abstract

Lan honen bitartez, VA eta VI Taldeetako zenbait metaleren hidrolisia aztertu da, prozedura desberdinak erabilirik. Lehenbiriz, Mo(VI) eta V(V)-aren hidrolisia modu teorikoan aztertu da Bromley-en eredu berriztatuaren bidez, bibliografiatik bildutako informazio gehiena oinarri gisa hartuz eta sortutako espezie guztien giro indar ionikoarekiko adierazpena proposaturik. Horrez gain, Mo(VI)-aren hidrolisia eta konplexazioa baldintza oso azidotan esperimentalki aztertu da neurketa espektrofotometrikoak erabiliz. Azterketa honen bidez lortutako informazioa tratatu eta gauzatu ahal izateko ordenadoretarako programa berriaren garapena behartu egin du, beraren ezaugarriak eta berezitasunak ere Tesi honetan deskribatu direlarik. Azkenik, Nb(V) eta Ta(V)-aren hidrolisia, hain ezezaguna denez gero, aztertu da laborategi honetan garatutako ohizko balorazio potentziometrikorako sistema automatizatua erabiliz. Honen bestez, ondorio gisa, metal horien hidrolisietaz ikuspegi zabalagoa gertatu da, giro eta indar ionikoaren menpekotasuna modu erabilgarri batean adierazirik eta baldintza ez hain amankomunetan, zenbait metaleren protolizazioa eta konplexazioa aztertu da. Guztira, metal horien espeziazioa adierazteko erabili beharko diren espezie-multzoen formazio-konstanteen balore egokienak kalkulagarri gertatu dira.