Ahoko patologia elikadura jokaera arazoak dituzten gaixoetan

  1. DIEZ ALTUNA, IZASKUN
Supervised by:
  1. Agurne Uribarri Echevarria Director
  2. Carlos González Díaz Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 07 July 2017

Committee:
  1. Francisco Santaolalla Montoya Chair
  2. Jon Zabaleta Secretary
  3. Gemma Ariceta Iraola Committee member
Department:
  1. Estomatología II

Type: Thesis

Teseo: 142870 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ezin uka daiteke zenbait gaixotasun sistemikoren diagnostikoan odontologoak betetzen duen papera, eta horien artean Elikadura Jokaera Arazoak. Anorexia Nerbiosoak eta Bulimia Nerbiosoak, aurrekoen artean kuadro adierazgarrienek, berezko dute gizentzeari izua eta argaltasunaren bilatze etengabea, jokaera errestriktibo zein purgatiboei bide emanez.EJAek egungo gizartearen ongizatea meatxatzen dute euren prebalentzia, hilkortasun eta komorbilitate tasa handiak medio.Gaixotasun psikiatrikoak izanik, ez da arraroa gaixoak horien presentzia ukatzea edo gorde nahi izatea, eta testuinguru horretan odontologoa izan daiteke gaixotasuna detektatzen duen lehen osasun artatzailea, baldin eta gaixotasun multzo honen aho-aurpegi inguruetako manifestazioak, arrisku faktoreak zein beste hainbat zeinuren ezagutzen baditu. Horrela, berariazko tratamendu odontologikoaz haratago, gaixoa bere egoerarekin aurrez aurre ipini ahal izango du batetik, eta tratamendu diziplina anitza aktibatzeari eta koordinatzeari ekin bestetik.Es irrebatible el papel que el odontólogo desempeña como diagnosticador de diversas enfermedades sistémicas, entre éstas, los Trastornos de la Conducta Alimentaria. La Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa, sus principales cuadros, tienen en común un profundo pánico a engordar y una incesante búsqueda de la delgadez, dando así inicio a conductas restrictivas como purgativas.Los TCA constituyen un serio problema para la sociedad por su elevada prevalencia, por las preocupantes tasas de muerte y comorbilidades. De índole psiquiátrica, no es rara la negación y/o ocultación en este grupo de enfermedades, por lo que el odontólogo puede ser el primer profesional de la salud que, si bien conoce las manifestaciones orofaciales, así como los factores de riesgo y otros signos que pudieran acompañar al cuadro, estará en condiciones para confrontar al paciente con su problema y coordinar y activar un plan de tratamiento multidisciplinar, además del propiamente odontológico // Ezin uka daiteke zenbait gaixotasun sistemikoren diagnostikoan odontologoak betetzen duen papera, eta horien artean Elikadura Jokaera Arazoak. Anorexia Nerbiosoak eta Bulimia Nerbiosoak, aurrekoen artean kuadro adierazgarrienek, berezko dute gizentzeari izua eta argaltasunaren bilatze etengabea, jokaera errestriktibo zein purgatiboei bide emanez.EJAek egungo gizartearen ongizatea meatxatzen dute euren prebalentzia, hilkortasun eta komorbilitate tasa handiak medio.Gaixotasun psikiatrikoak izanik, ez da arraroa gaixoak horien presentzia ukatzea edo gorde nahi izatea, eta testuinguru horretan odontologoa izan daiteke gaixotasuna detektatzen duen lehen osasun artatzailea, baldin eta gaixotasun multzo honen aho-aurpegi inguruetako manifestazioak, arrisku faktoreak zein beste hainbat zeinuren ezagutzen baditu. Horrela, berariazko tratamendu odontologikoaz haratago, gaixoa bere egoerarekin aurrez aurre ipini ahal izango du batetik, eta tratamendu diziplina anitza aktibatzeari eta koordinatzeari ekin bestetik.Es irrebatible el papel que el odontólogo desempeña como diagnosticador de diversas enfermedades sistémicas, entre éstas, los Trastornos de la Conducta Alimentaria. La Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa, sus principales cuadros, tienen en común un profundo pánico a engordar y una incesante búsqueda de la delgadez, dando así inicio a conductas restrictivas como purgativas.Los TCA constituyen un serio problema para la sociedad por su elevada prevalencia, por las preocupantes tasas de muerte y comorbilidades. De índole psiquiátrica, no es rara la negación y/o ocultación en este grupo de enfermedades, por lo que el odontólogo puede ser el primer profesional de la salud que, si bien conoce las manifestaciones orofaciales, así como los factores de riesgo y otros signos que pudieran acompañar al cuadro, estará en condiciones para confrontar al paciente con su problema y coordinar y activar un plan de tratamiento multidisciplinar, además del propiamente odontológico