Polikarbonato dioletan oinarrituriko poliuretano termoplastiko elastomeroak, eratze-prozesutik mikroegitura/propietate erlaziora

  1. ECEIZA MENDIGUREN, M. ARANZAZU
Supervised by:
  1. Iñaki Bixintxo Mondragón Egaña Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 12 December 2003

Committee:
  1. Juan Andrés Legarreta Fernández Chair
  2. María Ángeles Corcuera Maeso Secretary
  3. Clara M. Gómez Clarí Committee member
  4. Luis Barral Committee member
  5. José Ramón Sarasua Oiz Committee member

Type: Thesis

Teseo: 103676 DIALNET