Ingurune aberastuaren eragina MK-801 eskizofrenia aimalia-ereduanhobekuntza kognitiboaren oinarri neurokimikoak

  1. MURUETA-GOYENA LARRAÑAGA, ANE
Supervised by:
  1. Harkaitz Bengoetxea Odriozola Director
  2. José Vicente Lafuente Sánchez Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 01 February 2018

Committee:
  1. Rafael Sarria Arostegui Chair
  2. Edith Marianne Schneider Gasser Secretary
  3. Noemí Rueda Revilla Committee member
Department:
  1. Neurociencias

Type: Thesis

Teseo: 144565 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Ingurune aberastua (IA) erabilera anitzeko eta balio terapeutiko handiko tresna da, baina gaixotasunneuropsikiatrikoetan duen balio potentziala ez da sakon aztertu. Ingurune aberastuak eskizofreniarensintoma kognitiboengan ondorio onuragarririk duen edo ez aztertzeak interes handia du, bai prebentziotresna gisa, bai sendabide gisa. Izan ere, ingurune aberastuak eragindako geneen aktibazio eta proteinensintesiak interneuronen adierazpena eta haien jarduera areagotu dezake. Honek, aldi berean, eraginzuzena izango luke portaeran eta kognizioan. Aldaketa hauek eskizofreniaren galera kognitiboakarintzeko funtsezkoak lirateke. Beraz, lan honen helburua MK-801 bidez sortutako eskizofrenia animaliereduan,bai portaeran zein maila zelularrean eta molekularrean garatutako alterazioak inguruneaberastuaren bidez nola aldatzen diren aztertzea da. // Ingurune aberastua (IA) erabilera anitzeko eta balio terapeutiko handiko tresna da, baina gaixotasunneuropsikiatrikoetan duen balio potentziala ez da sakon aztertu. Ingurune aberastuak eskizofreniarensintoma kognitiboengan ondorio onuragarririk duen edo ez aztertzeak interes handia du, bai prebentziotresna gisa, bai sendabide gisa. Izan ere, ingurune aberastuak eragindako geneen aktibazio eta proteinensintesiak interneuronen adierazpena eta haien jarduera areagotu dezake. Honek, aldi berean, eraginzuzena izango luke portaeran eta kognizioan. Aldaketa hauek eskizofreniaren galera kognitiboakarintzeko funtsezkoak lirateke. Beraz, lan honen helburua MK-801 bidez sortutako eskizofrenia animaliereduan,bai portaeran zein maila zelularrean eta molekularrean garatutako alterazioak inguruneaberastuaren bidez nola aldatzen diren aztertzea da.