Differential object marking and datives in basque syntax

  1. ODRIA TUDANCA, ANE
Supervised by:
  1. Beatriz Fernández Fernández Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 26 May 2017

Committee:
  1. Luis Eguren Chair
  2. Javier Ormazabal Zamakona Secretary
  3. Ricardo Etxepare Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 139665 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Doktore tesi honen helburu nagusia zenbait euskal hizkeratan gertatzen den Osagarrien Markatpen Bereizgarria (Differential Object Marking, DOM) aztertzea da. Ikerketa lan honek DOM osagarrien izaera sintaktikoa argitzea du xede, eta hauek datibo markapena erakusten dutenez, bestelako datibo argumentuen ¿hau da, arazi, esperimentatzaile, helburu edota jabe datiboen¿ sintaxia ere arakatzen da bertan. Hala, lan honetan DOM osagarrien zein gainerako datiboen sortzezko kategoria eta konfigurazio sintaktikoa, Pertsona Kasuaren Murriztapenarenaren eraginak eta berau saihesteko estrategiak edota datibo kasuaren zilegiztatzea bera azaltzen dira, besteak beste.