Alzheimer gaixotasunarekin erlazionaturiko proteinen ultraegitura mailako kokapena baldintza fsiologikotanapp eta ps1 arratoi helduen hipokanpoan

  1. ANABITARTE GONZALEZ, NAROA
Dirigida por:
  1. Pedro Rolando Grandes Moreno Director/a
  2. Miren Izaskun Elexgaray Gabancho Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 19 de junio de 2009

Tribunal:
  1. Jon Irazusta Astiazaran Presidente/a
  2. Rafael Sarria Arostegui Secretario/a
  3. Ainhoa Alzualde Zuloaga Vocal
  4. Jose Maria Mateos Melero Vocal
  5. Rakel López de Maturana Garmendia Vocal
Departamento:
  1. Neurociencias

Tipo: Tesis

Teseo: 278126 DIALNET lock_openTESEO editor

Resumen

APPren proteolisiari buruz asko ikertu da, eta prozesu hau zelularen barruan non gertatzen den ere talde ezberdinek aztertu dute. Hala ere, oraindik ez dago batere argi proteolisi hori bideratzen den zelula barneko gunea. Guk proteolisi hori baldintza fisiologikotan non gertatzen den jakin nahi izan dugu. Horretarako, APP eta PS1 sinapsian kokatzen ziren ala ez ikusi nahi izan dugu. Mikroskopio elektronikoa erabiliz, ultraegitura mailan aztertu dugu kokapena, eta sinapsiaren alde batean ala bestean kokatzen ziren ikusi dugu (alde presinaptiko edo postsinaptikoan). Mikroskopio elektronikoaz gain, zenbait teknika biokimiko erabiliaz ere (Western Blot, sinaptosometan), informazio gehigarria lortu dugu, eta guztiarekin, APPren proteolisia gune horietan gertatzen zen edo ez aztertu dugu.