Facegukeuskal identitatearen eraikuntza soziala etnografia digitaletik aztertuta

  1. DIAZ BIZKARGUENAGA, KOLDO
Supervised by:
  1. Josu Amezaga Albizu Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 15 May 2014

Committee:
  1. Iñaki Bizente Barcena Hynojal Chair
  2. Txoli Mateos González Secretary
  3. Edgar Gómez Cruz Committee member
  4. Larraitz Ariznabarreta Garabieta Committee member
  5. Aitor Zuberogoitia Espilla Committee member
Department:
  1. Comunicación Audiovisual y Publicidad

Type: Thesis

Teseo: 116684 DIALNET

Abstract

Azken urteetan transformatu den gizartearen euskal identitatea da ikerketa honen ardatza: hau aztertzeko ikerketa galdera egokia eta honen eraikuntzaren prozesu sozialak identifikatu dira, hain zuzen ere. Horretarako, online sare sozialak, eta bereziki Facebook, (auto) etnografia digitalaren bidez aztertuz, galdera horiek erantzuteaz gain, Internetekin sortzen den euskal komunitate eredua, Herriaren muga territorialak eta prozesu hauetan eragiten duten agenteak ikertu dira.